Անհատական աշխատաժամանակ

Երկուշաբթի` Ավագ դպրոց

9:00-9:15` Ընդհանուր պարապմունք

Աջակցություն կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներին`

Տեր-Թադևոսյան Գևորգ, Բրուտյան Տիգրան, Տեր-Թադևոսյան Գևորգ, Էռնեստ Նալչաջյան- ներառում դասապրոցեսին, համագործակցություն դասավանդողների հետ

11:05-11:50`անհատական աշխատանք. Լիլիթ Հարությունյան

15:15` Հոգեբանի ակումբի պարապմունք

Երեքշաբթի`Միջին դպրոց

9:00-9:15` Ընդհանուր պարապմունք

Աջակցություն կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներին`

9:20-9:45` Յուրի Մարգարյան-ներառում դասապրոցեսին, առաջադրանքների պարզեցում ուսուցիչների հետ համագործակցության միջոցով
10:10-10:55՝ Խաչատրյան Ալիսա- մանր շարժունակության զարգացում, տարածական կողմնորոշում
11:05-12:35՝ Խմբային կավագործական աշխատանք՝
Մկրտչյան Տարոն
Զաքարյան Էդգար
Ավետիսյան Մարատ
Սաֆարյան Խաչիկ
Կարապետյան Արսեն
Ավագյան Սարգիս
13:00-13:30՝ Միրզոյան Մանե-համատեղ աշխատանք հատուկ մանկավարժի հետ, շփման հմտությունների զարգացում, առաջադրանքների պարզեցում ուսուցիչների հետ համագործակցության միջոցով

Հեռավար՝ համատեղ աշխատանք հատուկ մանկավարժի հետ, համագործակցություն ծնողի հետ, առաջադրանքների փոխանցում
Ամիրյան Ռազմիկ
Արամյան Արա

Չորեքշաբթի`Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

9:00-9:15`Ընդհանուր պարապմունք

Աջակցություն կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներին`

9:20-9:45` Ռոմեն Եսայան-ներառում դասապրոցեսին, ուշադրության կենտրոնացում

10:00-10:55` Դանիելա Սամվելյան-գույների համադրում, խմբավորում

11:05—11:50` Արմեն Ավետիսյան-տարածական կողմնորոշման ձևավորում

11:55-12:35` Աբել Մովսեսյան- ներառում դասապրոցեսին, համագործակցություն դասավանդողի հետ՝ առաջադրանքների պարզեցում

Լրացուցիչ` շրջայց պարտեզի, նախակրթարանի խմբերում

15:00` Հոգեբանի ակումբի պարապմունք

Հինգշաբթի` Արևելյան դպրոց-պարտեզ

9:00-9:15`Ընդհանուր պարապմունք

Աջակցություն կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներին`

9:20-10:05` Արտուր Խաչատրյան-մանր շարժունակության զարգացում, գույների ամրապնդում

10:10-10:55` Գոռ Աբրահամյան-տարածական կողմնորոշման զարգացում,

11:05-11:50` Ռոբերտ Շահինյան-ուշադրության կենտրոնացում, տարածական կողմնորոշում

11:55-12:35` Սերգեյ Մանուկյան-գույների ամրապնդում, տարածական կողմնորոշում

12:55-13:35` Հարություն Հարությունյան-մանր շարժունակության զարգացում

13:30-14:20- Հայկ Սիմոնյան-ներառում դասապրոցեսին, առաջադրանքների պարզեցում

Լրացուցիչ` շրջայց պարտեզի, նախակրթարանի խմբերում

15:30` Հոգեբանի ակումբի պարապմունք ավագ դպրոցում

Ուրբաթ` Միջին դպրոց

9:00-9:15` Ընդհանուր պարապմունք

Աջակցություն կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող սովորողներին`

9:20-10:05՝ Թովմասյան Մոնիկա, Սաֆարյան Ռոբերտ-ներառում միջավայրում, առաջադրանքների պարզեցում
10:10-10:55՝ Սոմունջյան Հայկ-ներառման կազմակերպում, շփման հմտությունների զարգացում, կաշկանդվածության հաղթահարում
11:05-11:25՝ Աբրահամյան Արտակ, Սաֆարյան Խաչիկ-ներառում, առաջադրանքների պարզեցում, համագործակցություն ուսուցիչների հետ
11:30-12:35՝ Մելքոնյան Հովհաննես-իրավիճակին համապատասխան հույզերի դրսևորման հմտությունների զարգացում նկարների-քարտերի միջոցով
13:00-13:35՝ Թումանյան Սոնա-ներառում դասապրոցեսին, համագործակցություն ուսուցիչների հետ
Հովսեփյան Ռուսլան-ներառում դասապրոցեսին, ուշադրության կենտրոնացման հմտությունների զարգացում
Հեռավար՝
Մելնիչենկո Դավիդ,Փանոսյան Արման՝ աշխատանք ուղղված ուշադրության կենտրոնացմանը, համագործակցություն ուսուցիչների հետ՝ առաջադրանքների պարզեցում, համագործակցություն ծնողի հետ