Մելանի Քլեյնի ներդրումը խաղաթերապիայի զարգացման մեջ

Մելանի Քլեյնը բրիտանացի հոգեվերլուծող է, ով Աննա Ֆրեյդի հետ առաջինն է սկսել զբաղվել մանկական հոգեվերլուծությամբ: Նա նաև նպաստել է մանկական խաղաթերապիայի զարգացմանը և օբյեկտների հարաբերությունների տեսությանը:

Անցյալ դարի քսաներորդ տարում շատ հոգեվերլուծողներ այն կարծիքին էին, որ փոքր երեխաները չեն ենթարկվում վերլուծական մեթոդի: Մելանի Քլեյնը այս իրավիճակը հստակ կասկածի տակ էր դնում, նա կարծում էր, որ այդ այցելուներին մերժելու փոխարեն պետք է փոխել մեթոդը: Այս առիթով նա երեք հրաշալի հայտանգործություններ է կատարել.

1.      Խաղի հոգեբանական մեթոդի գյուտը. Նա յուրաքանչյուր երեխայի դիտարկեց իրենց քնի գործունեության ժամանակ, և բացահայտեց փոքրիկ այցելուների անգիտակցական տանող ճանապարհը

2.      Նա կարողացավ ցույց տալ, որ Էդիպյան բարդույթը և Սուպեր-էգոն առաջանում են հոգեկան կյանքի զարգացման առաջին փուլերից, այսինքն՝ այն տարիքից, որ ներկայացրել էր Ֆրեյդը:

3.      Նա բացահայտեց, որ ծնվելուց 3 տարի և 4 ամսիս հետո երեխան ունակ է իրականացնել փոխանցում, որը թույլ է տալիս կատարել հոգեբանական վերլուծական բուժում:

Մելանի Քլեյնի աշխատանքները կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում հոգեվերլուծության տեսության մեջ: Դա հատկապես վերաբերվում է երեխայի վաղ զարգացմանը: Հիմնվելով Ֆրեյդի ուսմունքների վրա և գտնվելով Ս.Ֆերենցիի և Կ.Աբրահամի գաղափարների ազդեցության տակ, նա ստեղծել է կյանքի առաջին տարիներին տեղի ունեցող հոգեկան իրադարձությունների և մարդու անձի ու բարձր մտավոր կարողությունների կառուցվածքային կորիզը: Շատերը, այդ թվում  “ոչ քլեյնյան”, Մելանի Քլեյնին համարում են Ֆրեյդից հետո հոգեվերլուծության մեծագույն գործիչը: 
 Մելանի Քլեյնի համար կիրառման նոր դաշտ դարձավ փոքր տարիքի երեխաների հոգեվերլուծությունը, իսկ նոր մեթոդը՝ խաղային տեխնիկան: Ֆրեյդն իր “Հաճույքի սկզբունքի մյուս կողմը” աշխատության մեջ նկարագրում էր մեկ ու կես տարեկան տղայի փայտե բռնակալով խաղային սցենարը, դա կապելով խորհրդանշանակն բովանդակության հետ, կապված նրա ֆանտազիաների ու վախերի հետ: Դրա հիման վրա, Մելանի Քլեյնը ցույց է տալիս, որ խաղը խաղային սենյակում կարող է ամբողջությամբ դիտարկվել որպես անգիտակցական կոնֆլիկտների խորհրդանշական արտահայտություն և կարող է օգտագործվել հենց այնպես, ինչպես մեծահասակների բանավոր ասոցացիաների վերլուծության մեջ:

Այդ նոր մեթոդը ճանապարհ բացեց դեպի երեխայի անգիտակցական: Դա թույլ տվեց Մելանի Քլեյնին, ով իր անալիտիկ աշխատանքում հիմանակնում ուշադրություն էր դարձրել փոխանկամանն ու վտանգի զգացումին, գլխավոր ներդրում կատարել և ստեղծել տեսական կոնցեպցիա: Նրա դիտարկումները ուղղակիորեն հաստատում են Ֆրեյդյան երեխաների սեռականության տեսությունը, լրացնում են իր գաղափարները և շատ նոր տեղեկություններ են տալիս անգիտակից ֆանտազիաների և առաջին օբյեկտիվ հարաբերությունների մասին: 
  Խաղը, ինչպես կարողացավ ցույց տալ Մելանի Քլեյնը, հանդես է գալիս որպես հոգեկան իրադարձությունների խորհրդանիշ, այսինքն՝ երեխայի անգիտակից ֆանտազիաները: Այսպիսով, եզրակացություն է կազմվում, որ երեխայի բոլոր գործողությունները, բացի իրական կյանքում իրենց գործառույթներից, պարունակում են նաև անգիտակից մանկական ֆանտազիաներ:

Գ.Հուգ-Հելմուտը առաջինն էր, ով երեխաների հոգեվերլուծության մեջ օգտագործեց խաղը: Հոգեբանության պատմաբանների կարծիքով, Հուկ-Հելմուտի ուսումնասիրությունը շատ առումներով ակնկալում էր Ա.ֆրեյդի և Մ.Քլեյնի տեսակետների զարգացում, բայց անարժանորեն մոռացված: Իր ստեղծագործություններում Հուկ-Հելմուտը ընդգծել է երեխայի կյանքում խաղալիքի դերը, խաղը դիտելով որպես հոգեվերլուծության մեթոդներից մեկը, սակայն երբեք չի խոսել խաղաթերապիայի մասին: 
 Հետագայում մանկական հոգեվերլուծության մեջ խաղի գաղափարները մշակվեցին Մ. Քլեյնի և Ա. Ֆրեյդի ստեղծագործություններում: Նրանք երկուսն էլ օգտագործեցին խաղը երեխաների հետ աշխատանքի ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ և՛ խաղի բովանդակությունը հասկանալով, և՛ խաղի հետ աշխատանքները նրանք մոտ տարբեր էին: Մ. Քլեյնը և Ա. Ֆրեյդը բացահայտել են երկու մոտեցումներ խաղը հասկանալու և դրա օգագործումը մանկական հոգեթերապիայում: Չնայած այն հանգամանքին, որ երկու մոտեցումները հիմնված էին հոգեվերլուծության հասկացությունների վրա, այս բաժինը շարունակում է մնալ մինչև այսօր: 
  Երեխաների հետ հոգեվերլուծության ժամանակ, Մ. Քլեյնը ենթադրում էր, որ երեխայի ազատ գործողությունները հանդես են գալիս հոգեկանի բովանդակության խորհրդանշական արտահայտություն, անգիտակացական ցանկություններն ու ֆանտազիաները, ազատ ասոցացիաների անալոգը՝ հոգեվերլուծության հիմնական մեթոդ: Մ. Քլեյնի կարծիքով, խաղը ներքին հակամարտությունների արտացոլանքն է, այդ ձևով նրանք մեղմացվում են և ավելի տանելի դառնում, այսինքն, խաղի գործառույթը նշված ներքին իրավիճակներից ազատվելն է: 
 Մ. Քլեյնը մշակել է  խաղային տեխնիկա՝ մի մեթոդ, որը թույլ է տալիս, որ նա թափանցի երեխայի հոգեկանի խորը շերտեր, որը, նրա կարծիքով, կարող է լիովին փոխարինել ազատ ասոցացիաներին երեխաների վերլուծության մեջ: Ֆանտազիաների արտահայտումը հեշտացնելու համար Մ.Քլեյնը երեխաներին առաջարկեց խաղալիքներ, յուրաքանչյուրին իր սեփականը:  Յուրաքանչյուր երեխայի խաղալիքները առանձին էին պահվում, կողպեքով առանձին արկղում, և երեխան գիտեր, որ դրանք իր խաղալիքներն են, և միայն թերապևտը և ինքը գիտեն դրանց մասին:  Դա ստեղծում էր ինտիմ, վստահելի հարաբերություններ թերապևտի և երեխայի միջև: ըստ Մ. Քլեյնի, կարևոր է օգտագործել փոքրիկ, պարզ, ոչ մեխանիկական խաղալիքներ, քանի որ նրանք հնարավորություն են տալիս արտահայտել երևակայությունների և անհագստությունների լայն շարք: Դրանք ոչ միայն մարդկանց ֆիգուրներ են, այլ նաև ուրիշ առարկաներ, որոնք թույլ են տալիս խաղալ խանութում, բժշկի մոտ, դպրոցում և այլն, ինչպես նաև ներկեր, թուղթ, մկրատ, ջրով լի տարա: 
 Խաղում երեխան հաճախ մեծահասակի դեր է տանում: Միևնույն ժամանակ նա նաև կարող է ցույց տալ, թե ինչպես են մեծահասակները (ծնողները) վարվում իր նկատմամբ և ինչպես պետք է վարվեն: Խաղալիքների նկատմամբ վերաբերմունքը շատ կարևոր նյութ է վերլուծության համար:    Մ. Քլեյնի կարծիքով, փոխանցումը կարող է ավելի հստակ արտահայտվել խաղի օբյեկտների հետ հարաբերություններում, քան թերապևտի հետ: Երեխային պետք է թույլ տալ խաղում արտահայտել իր էմոցիաներն ու ֆանտազիաները այնպես, ինչպես դրանք առաջանում են:

Վերլուծաբանի աշխատանքը, նախևառաջ, այն է, որ նա թարգմանում է երեխայի խաղային գործողությունները, դրանով իսկ տալով նրանց հետագա ուղղություն, ինչպես դա տեղի է ունենում մեծահասակների ազատ ասոցացիաների մեկնաբանման ժամանակ: Քլեյնը դիտում էր երեխայի խաղը և ակտիվ մասնակցույթուն էր ունենում նրանում: Իրականում դա նոր ֆունկցիա էր, որը ներառում էր խաղալիքներ և իրական օբյեկտներ: Նա մեկնաբանում էր խաղի տարրերը՝ հիմնված նրանց խորհրդանշական իմաստների վրա, տալով խաղային անգիտակից նյութի ուղիղ մեկնաբանություն: Երեխային հասկանալի լեզվով նա անմիջականորեն խոսում էր սիրո և սեռական հարաբերությունների, ագրեսիվության և այլնի մասին: Նա նկարագրում է օբյեկտների միջև հարաբերությունները, որպես հոգեկանի հոգեբանական բովանդակություն: Խաղի տարածքը և օբյեկտների միջև հարաբերությունները կարող էին դիտվել որպես “ներքին աշխարհ”-ը ներկայացնող մի տեսակ: Միևնույն ժամանակ Մ. Քլեյնը շեշտում էր, որ ինքը թույլ չի տալիս երեխայի խաղերի պատահական մեկնաբանությունները: Միայն այն դեպքում, երբ երեխան տարբեր տեսակների օգնությամբ արտահայտում է նույն հոգեկան նյութը, օգտագործելով տարբեր միջոցներ (խաղալիքներ, ջուր, նկարչություն և այլն), և եթե այդ ակտիվությունը ուղեկցվում է մեղքի զգացումով, որը արտահայտվում է անհանգստության կամ որևէ պաշտպանվածության ներկայացման ձևով, միայն այդ ժամանակ, Քլեյնի խոսքերով, նա մեկնաբանում է այդ երևույթները, կապում նրանց անգիտակից ոլորտի և վերլուծական իրավիճակի հետ: 
  Ա. Ֆրեյդը սկզբունքորեն համաձայն չէր խաղի այսպիսի ուղիղ ձևին ազատ ասոցացիաների հետ: Քանի որ, նրա կարծիքով երեխայի խաղը չի որոշվում թիրախային ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես դա տեղի է ունենում մեծահասակների վերլուծության ժամանակ, ապա սխալ է հավասարեցնել բոլոր խաղային գործողություններն ու ազատ ասոցացիաները: Հետևաբար, խաղը կարող է ենթադրել այլ մեկնաբանություն, մասնավորապես խաղային գործողությունները կարող են լինել անգիտակից նյութի խորհրդանշական արտահայտություն, բայց կարող է արտացոլել երեխայի իրական տպավորությունները: Ա. Ֆրեյդը խաղին մեկնաբանության հակառակորդն էր նաև այն բանի համար, քանի որ իր տեսանկյունից, խորը մեկնաբանությունները ստեղծում են երեխայի նյութի սեռականացման ռիսկը: Ա. Ֆրեյդը չէր խրախուսում խաղի մեջ ռեգրեսիվ նյութերի օգտագործումը: Նա խաղը օգտագործում էր երեխայի թերապևտիկ միությունը զարգացնելու համար, ախտորոշման համար, իրական աշխարհի հետ իր հարաբերությունները հասկանալու համար, ինչպես նաև որպես կատարսիսի պայման: Ա. Ֆրեյդի գաղափարները այժմ մշակվում են “Աննա Ֆրեյդի դպրոցում” բոլոր հետևորդների կողմից:

Աղբյուր՝

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s